Geen objecten gevonden

Gemeente (Prestatieafspraken)

De gemeente Den Helder, Woningstichting Den Helder, Stichting
Woontij, Stichting Huurdersbelang Den Helder en Bewonersvereniging Nieuwediep hebben met elkaar prestatieafspraken gemaakt voor de periode 2016 - 2021.

De gemeente en de beide corporaties werken al jaren samen. Ook voor de periode 2012-2015 werden met elke corporatie afzonderlijk prestatieafspraken gemaakt.Sinds de invoering van de nieuwe Woningwet in 2015 worden ook huurdersorganisaties bij het maken van afspraken betrokken. De genoemde partijen hebben elk hun eigen inbreng geleverd in de totstandkoming van deze prestatieafspraken.Ook hebben zij bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe Woonvisie Den Helder (vastgesteld juli 2016). In de Woonvisie is geconstateerd dat er veel op het beleidsterrein van het Wonen en wat daarmee samenhangt in beweging is. Dat maakt het moeilijk om te voorzien hoe de maatschappelijke realiteit er over 5 jaar uitziet. Lastig is het dan ook om voor de gehele periode gedetailleerde afspraken te maken.

In deze prestatieafspraken is er daarom voor gekozen om voor de gehele looptijd tot 2021 afspraken op hoofdlijnen te maken en deze in een raamovereenkomst vast te leggen. Deze overeenkomst vormt vervolgens het kader waarbinnen er jaarlijks concrete activiteiten worden afgesproken.

Uitwerking Prestatieafspraken:

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden